O projekcie

Jesteś właśnie na stronie informacyjnej projektu Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków.

Celem projektu jest promocja wiedzy o związkach między funkcjonowaniem systemu podatkowego państwa, świadomą konsumpcją a rozwojem gospodarczym. Osią projektu są szkolenia dla młodzieży ponadgimnazjalnej i trzy filmy informacyjno-edukacyjne. Odbiorcami projektu są także nauczyciele prowadzący lekcje przedsiębiorczości lub etyki.

Grupą docelową projektu są jednak również wszystkie inne osoby, które są zainteresowane związkiem pomiędzy indywidualnymi działaniami o charakterze gospodarczym i konsumenckim a jakością życia w otaczającej ich rzeczywistości.

Filmy w prosty sposób przedstawiają m.in. informacje, jak są zbierane i redystrybuowane nasze podatki oraz jaki mamy wpływ na istniejący system gospodarczy jako konsumenci i obywatele. W szczególności filmy pokazują negatywne strategie stosowane w gospodarce (np. szara strefa, „jazda na gapę”, raje podatkowe) – akcentując ich szkodliwy wpływ na społeczeństwo.

Tworzyliśmy te filmy z myślą o tym, aby pobudzały one do dyskusji, a nie tylko sucho informowały o faktach i danych. Stąd znajdziecie w nich wypowiedzi zwykłych ludzi zestawione z czasem kontrowersyjnymi pytaniami, a także otwartą na krytykę propozycję reakcji na nieprawidłowości, z którymi spotykamy się w kontekście podatków.

Uważamy, że świadomy obywatel powinien znać sposób funkcjonowania systemu podatkowego oraz mechanizm obiegu pieniądza, aby realistycznie artykułować swoje interesy i potrzeby względem instytucji publicznych. Wiedza ta w połączeniu z postawą świadomej konsumpcji wytwarza pozytywny wpływ na rozwój ładu gospodarczego oraz poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.

Dzięki temu możemy świadomie podejmować swoje decyzje konsumenckie w sposób, który zmierza do wspierania tych przedsiębiorców, którzy systematycznie przyczyniają się do wzrostu wpływów do budżetów publicznych.

Chcemy, abyśmy wszyscy zrozumieli, jakie jest przełożenie pomiędzy dobrem wspólnym, publicznym (funkcjonowaniem edukacji, służby zdrowia, stanem infrastruktury drogowej itd.) a wpływającymi do kasy państwa i samorządów publicznych podatkami. Każdy z nas ma wpływ na problem uczciwego płacenia podatków oraz świadomych wyborów konsumenckich. Zamierzamy więc wzmocnić ducha obywatelskiego, który wyraża się w stwierdzeniu „dbam o to, aby mój region/państwo było stać na to, aby stać nas było na budowę/naprawę…”, zamiast „nie obchodzi mnie to, niech inni to zrobią, nie mam na to wpływu”.

Zostawiamy w Waszej świadomości wiedzę oraz impuls do dbania o Polskę, o nasz wspólny kraj.

Projekt realizowany jest w okresie grudzień 2012 – sierpień 2013. Wysokość dofinansowania ze środków Swiss Contribution wynosi 51.650 zł.

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny dotyczący projektu:

Raport ewaluacyjny_ Obywatelska odpowiedzialność podatanika i konsumentav1